Goedkeuring activiteiten door FOD Economie Intellectuele beroepen. (03/01/2018)
Bijzondere vrijstellingsregeling ’ (art. 56bis, § 5, tweede lid WBTW)
BE 0687.901.828
info@classic-expert.be
+32 473 32 47 61